شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - 2 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( ارتباط مؤثر و سازگاری با محیط آنلاین، از عوامل مؤثر در آموزش فضای مجازی است )) 
زندگی درس حساب است، خوبیها را جمع، بدیها را کم ، خوشی ها را ضرب و شادیها را تقسیم کنیم