يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - 18 Apr 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سرد مزاجید یا گرم مزاج؟ )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد