پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سلامت روان اجتماعی نیاز به همدلی دارد )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد