پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - 5 Aug 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر این نشانه ها را دارید امگا3 بدنتان کم است )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند