شنبه ۱۱ تير ۱۴۰۱ - 2 Jul 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( با جوش‌های روی بینی چه کنیم؟ )) 
از آدمهای حسود؛ متنفر نباشید، دلیل حسادت آنها این است که فکر می کنند شما از آنها بهتر هستید... پائولو کوئلیو