جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ - 22 Jan 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( آسیب روانی کرونا بر زنان سه برابر مردان است )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی