سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - 3 Aug 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( بهتر است با یک نفر حرف بزنی! )) 
طوری زندگی كن كه اسمت با جسمت زیر خاك نرود