شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ - 24 Feb 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کم تحرکی و عملکرد شناختی ارتباط دارند )) 
برای کشتی های ساکن، موج های دریا تصمیم می گیرند!