دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - 2 Oct 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( به رواندرمانگر مرد مراجعه کنیم یا زن؟! ))



 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند