شنبه ۲ تير ۱۴۰۳ - 22 Jun 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کودکان از 7 سالگی برای مرگ عزیزان دچار شوک می شوند )) 
کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد هرگز رهایتان نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.