شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - 23 Oct 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مجوز مجلس به نمایندگان برای بکارگیری اعضای هیات علمی به عنوان مشاور )) 
هیچوقت برای تبدیل شدن به کسی که میخواستین باشین دیر نیست... فقط کافیست اولین قدم را بردارید.