پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعتیاد یک جزء ژنتیکی دارد )) 
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است...