سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - 28 Nov 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( علل معتاد شدن زنان )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی