جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ - 21 Jan 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( خودکنترلی مردان در جامعه زمانی منطقی است که زنان نیز پوشش و رفتاری معقول داشته باشند )) 
برای اینکه دوستت داشته باشم و به تو احترام بگذارم، مجبور نیستم با تو هم عقیده باشم.