چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - 17 Aug 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( خودکنترلی مردان در جامعه زمانی منطقی است که زنان نیز پوشش و رفتاری معقول داشته باشند )) 
یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته، پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد.