شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - 23 Oct 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چه وقت به یک مرد نباید اعتماد کرد؟ )) 
موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود،همان فرصت هایی است که توسط افراد عجوا رها می شود