پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ - 7 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( دکتر محمد نریمانی پراستنادترین پژوهشگر ایرانی علوم انسانی )) 
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است...