جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - 2 Jun 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( Palindrome پالیندروم چیست؟ )) 
زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به فردا موکول کرد