يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - 9 May 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( از‌ هر سه زن‌ تهرانی‌ یکی‌ در‌ معرض‌ خشونت‌ قرار‌ می‌گیرد )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند