پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ - 7 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( از‌ هر سه زن‌ تهرانی‌ یکی‌ در‌ معرض‌ خشونت‌ قرار‌ می‌گیرد )) 
زندگی درس حساب است، خوبیها را جمع، بدیها را کم ، خوشی ها را ضرب و شادیها را تقسیم کنیم