پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - 5 Oct 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاب آوری اجتماعی ، توسعه و افزایش / سارا حق بین )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند