جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - 7 Aug 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مقابله غذایی با آلودگی هوا )) 
سخت است حرفت را نفهمند سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند. دکترعلی شریعتی