پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ - 25 Feb 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سپیدی و سیاهی فراموشی خواب و رویا )) 
آنكه مدام از كمبودها و ناراستي هاي زندگي خويش سخن مي گويد دوست خوبي براي تو نخواهد بود .