جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - 2 Jun 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( عكس / روز شمار هفته معرفي مشاغل به دانش آموزان )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند