يکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ - 24 Oct 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اضطراب اجتماعی، آتشفشانی به ظاهر خاموش )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند