شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - 2 Mar 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( فاجعه بزرگ 2012 / ژاپن، چین و غرب آمریکا با زلزله شدید ناپدید می شوند )) 
موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود،همان فرصت هایی است که توسط افراد عجوا رها می شود