چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - 12 Aug 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( نگاهی به علم روانشناسی؛ از تئوری تا کاربرد آن در زندگی )) 
کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد هرگز رهایتان نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.