پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۲ - 21 Sep 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( دستورالعمل هایی برای تاب آوری در مدارس، کودکان و خانواده ها )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند