دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ - 23 Nov 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( آنچه نباید درباره افسردگی باور کنید )) 
هرگز با آدم نادان مجادله نكنيد، تماشاگران ممكن است نتوانند بين شما را تشخيص دهند