يکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - 14 Aug 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( علم عادات )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند