شنبه ۲ تير ۱۴۰۳ - 22 Jun 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( معرفی کتاب پادشکننده )) 
کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند. همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید.