شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ - 23 Sep 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( معرفی کتاب پادشکننده )) 
کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد هرگز رهایتان نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.