جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - 2 Jun 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( وقتى صداقت یک روباه زیر سوال میرود )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند