دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - 30 Nov 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( انواع تخلفات پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران )) 
نمی توانی به عقب برگردی و شروع را عوض کنی، ولی می توانی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنی...