شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ - 23 Sep 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چگونه سالمندان را دلبسته زندگی نگه داریم؟ )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی