شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - 10 Jun 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مدیران باید کوچینگ را بیاموزند / پندارفاضل )) 
طوری زندگی كن كه اسمت با جسمت زیر خاك نرود