يکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - 4 Jun 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( عاملی که سبب موفقیت تحصیلی افراد طی زندگی می‌شود )) 
برای کشتی های ساکن، موج های دریا تصمیم می گیرند!