شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - 6 Mar 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( عاملی که سبب موفقیت تحصیلی افراد طی زندگی می‌شود )) 
زندگی درس حساب است، خوبیها را جمع، بدیها را کم ، خوشی ها را ضرب و شادیها را تقسیم کنیم