شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ - 28 Jan 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( راهبردهای شخصی در تاب آوری )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی