شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - 30 Sep 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد )) 
تونل هابه ما آموختند که حتی دردل سنگ هم راهی برای عبور هست، تونل ها راست میگویند ؛ راه است ، حتی از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نیست ، خداوند راه را می گشاید... "