يکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - 4 Jun 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( علائم سرماخوردگی را نشانه کرونا بدانید مگر اینکه خلاف آن ثابت شود )) 
ز باغ رعيت، گر مَلك خورد سيبي / برآرند غلامان، درخت از بيخ