پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ - 16 Sep 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مقاومت و تأثیر آن در روابط حرفه ای )) 
مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما خوشبختی دیگران همیشه جلو دیدگان آنهاست به داشته هاي خود عميق تَر نگاه كنيم