شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - 23 Oct 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر از غم و افسردگی خسته شده اید... )) 
سخت است حرفت را نفهمند سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند. دکترعلی شریعتی