جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ - 21 Jan 2022

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چه مواردی را نباید هرگز به همکارتان بگویید؟ )) 
تونل هابه ما آموختند که حتی دردل سنگ هم راهی برای عبور هست، تونل ها راست میگویند ؛ راه است ، حتی از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نیست ، خداوند راه را می گشاید... "