جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - 1 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( به بهانه درگذشت یکی از بزرگان روان­شناسی مثبت میهای چیک­سنت میهای )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد