پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - 9 Dec 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( برای همیشه با سس کچاپ خداحافظی کنید )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد