پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - 4 Mar 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاثیر ۶۰ درصدی معدل سال آخر برای ورود به دانشگاه )) 
در نهان به آنان دل می بندیم ؛ که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما... دکتر علی شریعتی