شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - 23 Oct 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کرونا ویروس یک محصول آزمایشگاهی است! )) 
زندگی درس حساب است، خوبیها را جمع، بدیها را کم ، خوشی ها را ضرب و شادیها را تقسیم کنیم