دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - 11 Dec 2023

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تصوير/ مراقبت از افكار و گفتار! )) 
زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به فردا موکول کرد