پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - 1 Oct 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( جسم سالم در گرو روان سالم )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد