شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ - 24 Feb 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( بخشش را با تحمل اشتباه نگیرید )) 
مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما خوشبختی دیگران همیشه جلو دیدگان آنهاست به داشته هاي خود عميق تَر نگاه كنيم