چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - 3 Mar 2021

ارسال اين مطلب به دوستان

(( بهترین رفتار با کودکان‌کار سرچهارراه‌ها چیست؟ )) 
با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فکر می کنند نباش . تعریفی را که آنها از تو دارند نپذیر ، خود ، خودت را تعریف کن