جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - 23 Feb 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( آیا دعوا کردن هم الگو دارد؟ فهرستی از دعواهای همسران! )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند