چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 24 Apr 2024

ارسال اين مطلب به دوستان

(( CBT چيست؟ )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد